MÜLTECİ KAMPLARI – REFUGEE CAMPS

 • Doğal Afetler (Deprem, Sel, Volkan, Tsunami)
 • Hastalık salgınları (H1N1, H5N1, kuş gribi, Ebola, SARS)
 • Endüstriyel olaylar (Petrol sızıntısı, Nükleer, Yangınlar, Biyolojik)
 • İnsani (Mülteciler, Bitki yetmezliği)
 • Güvenlik (Terörizm, Sivil isyan, vs.)
 • Diyanet, Sportif ve Sosyal Etkinlikler (Hac, Spor Etkinlikleri, Büyük Sosyal Etkinlikler, vb)

 • Natural Disasters (Earthquake, Flood, Volcano, Tsunami)
 • Disease outbreaks (H1N1, H5N1, Avian Flu, Ebola, SARS)
 • Industrial incidents (Oil spill, Nuclear, Fires, Biological)
 • Humanitarian (Refugees, Crop failure)
 • Security (Terrorism, Civil Insurrection, etc.)
 • Religious, Sportive & Social Events (Pilgrimage, Sports Events, Grand Social Events, etc.)